Thaimaan opintopisteet

Opintopisteiden myöntäminen Thaimaassa

Thaimaan kohdeyliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 15 tuntia luentoja. Yksi suoritettu kurssi vastaa yleensä 5 ECTS-pistettä.

Arvioidessasi kokonaistyömäärää thaimaalaisessa kohdeyliopistossa sinun tulee huomioida paitsi luentotunnit, myös itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautuminen tentteihin sekä itse tentit. Paikalliset opiskelijat suorittavat usein 5-6 kurssia per lukukausi.