Thaimaan opintopisteet

Opintopisteiden myöntäminen Thaimaassa

Thaimaan kohdeyliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 15 tuntia luentoja. Yksi suoritettu kurssi vastaa yleensä 5 ECTS-pistettä.

Yliopisto

Kurssien lukumäärä

ECTS

US opintopisteet

Kasetsart University3–715–359–21
Siam University3–615–309–18
Prince of Songkla University3–618–369–24

Arvioidessasi kokonaistyömäärää thaimaalaisessa kohdeyliopistossa sinun tulee huomioida paitsi luentotunnit, myös itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautuminen tentteihin sekä itse tentit.

Opintopisteiden muuntaminen

Yksi tapa muuntaa paikalliset opintopisteet ECTS-pisteiksi on suhteuttaa paikallisen tutkinnon kokonaisopintopisteet tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän laskentakaavan mukaan opintopisteet muotoutuvat seuraavasti:

Kasetsart University

130 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 32,5 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 32,5 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,85. Yksi kurssi eli 3 opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,85 on siten 5,5 ECTS-pistettä.

Lisätietoa Kasetsart Universityn opintopistekäytännöistä.

Siam University

135 (kandidaatin tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 33,75 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 33,75 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yksi kurssi eli 3 opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on siten 5,3 ECTS-pistettä. Lue lisää Siam Universityn opintopistekäytännöistä.

Prince of Songkla University

140 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 35 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on siten 5,1 ECTS-pistettä.

Prince of Songkla Universityssä kursseista saa joko 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yliopistossa on parhaillaan menossa siirtymävaihe, jonka aikana yliopisto päivittää opintopistejärjestelmäänsä vastaamaan Thaimaan muiden yliopistojen käytäntöjä. Aiemmin kaikki kurssit olivat 4 opintopistettä, mutta jatkossa kaikki kurssit tulevat olemaan 3 opintopistettä. Tällä hetkellä sekä 3 että 4 opintopisteen kurssien työmäärä on sama.

Lukukausi Prince of Songkla Universityssä pitää sisällään 15 viikkoa luentoja, yhden viikon välitenttejä ja kaksi viikkoa lopputenttejä. Yksi kurssi sisältää 45 tuntia luentoja, 90 tuntia itsenäistä opiskelua, 6 tuntia tenttejä ja 12 tuntia arvioitua tentteihin valmistautumista. Yhteensä tämä tarkoittaa 153 tunnin työmäärää kurssia kohden. Joihinkin kursseihin sisältyy tämän lisäksi yritysvierailuja. Yksi kurssi vastaa yleensä noin 5-6 ECTS-pistettä.

Lisätietoa opintopisteiden määräytymisestä PSU:ssa.