Malesian opintopisteet

Opintopisteiden myöntäminen Malesiassa

Universiti Putra Malaysian kurssit ovat 3 opintopisteen arvoisia. Yksi paikallinen opintopiste vastaa 28 tuntia luentoja tai valvottua opetusta. Huomaa työmäärää arvioidessasi myös itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, työpajat, yritysvierailut, tentteihin valmistautuminen sekä itse tentit. Todellinen työmäärä on siis huomattavasti suurempi kuin 28 tuntia.

Malesiassa yksi opintopiste vastaa noin 40 tunnin kokonaistyöpanosta. Siten yksi kurssi vastaa noin 5 ECTS-pistettä. Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa yleensä 5-6 kurssia. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa jopa 30 ECTS-pistettä.

Malesialaisten opintopisteiden muuntamista ECTS-pisteiksi voi hahmottaa suhteuttamalla paikallisen tutkinnon kokonaisopintopistemäärä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Esimerkiksi Helsingin yliopisto (QS World Ranking 69) tulkitsee opintopisteitä tällä tavalla. Tämän laskentakaavan mukaan 136 opintopistettä (tutkinnon laajuus Malesiassa) jaettuna neljällä (tutkinnon kesto Malesiassa on 4 vuotta) on yhtä kuin 34 opintopistettä, mikä on paikallinen minimitavoita lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) jaettuna 34:llä (tavoite lukuvuotta kohden Malesiassa) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yhden kurssin laajuus eli 3 Malesian opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on täten 5,3 ECTS-pistettä.