Malesian opintopisteet

Opintopisteiden myöntäminen Malesiassa

Malesiassa yksi opintopiste vastaa noin 40 tunnin kokonaistyöpanosta. Siten yksi kurssi vastaa noin 5 ECTS-pistettä. Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa yleensä 5-6 kurssia. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa jopa 30 ECTS-pistettä.

Malesiassa 1 opintopiste vaatii 40 työtuntia. Työtunteihin lasketaan myös luokkahuoneen ulkopuolella suoritetut tunnit. Yleisesti yhden kurssin suorittaminen vastaa 5 ECTS pistettä (eli 3 US opintopistettä). Paikalliset opiskelijat suorittavat yleensä 5-6 kurssia yhden lukukauden aikana. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa enintään 30 opintopisteen verran kursseja lukukauden aikana. 

Malesian opintopisteiden muuttaminen ECTS pisteisiin suoritetaan vertaamalla paikallisen opinto-ohjelman suorittamiseen vaadittavaa kokonaisopintopistemäärää Euroopan standardiin, eli 60 opintopisteen suorittamiseen yhden akateemisen vuoden aikana. Esimerkiksi Helsingin Yliopisto käyttää tätä mallia muuntaessaan opintopisteitä.  

Miten muuntaminen toimii käytännössä? Malesiassa neljän vuoden tutkinnon suorittaminen vaatii 136 opintopistettä, eli 34 opintopistettä akateemisen vuoden aikana. Jakamalla 60 ECTS pistettä Malesian vastaavalla (34), saamme kertoimen 1,77. Voimme muuntaa Malesian kolmen opintopisteen kurssin ECTS pisteiksi kertomalla paikalliset opintopisteet 1,77 kertoimella, jolloin saamme tulokseksi 5,33 ECTS pistettä.