Etelä-Korean opintopisteet

Opintopisteiden myöntäminen Etelä-Koreassa

Valtaosa Hankuk University of Foreign Studiesin kursseista on 3 opintopisteen arvoisia.

Kuten useissa Etelä-Korean yliopistoissa, myös HUFSissa ja Hanyangin yliopistossa opintopisteet myönnetään samoin perustein kuin amerikkalaisissa yliopistoissa. Yksi opintopiste vastaa 16 tuntia kontaktiopetusta, minkä lisäksi kurssit sisältävät itseopiskelua. Yhdestä kurssista saa yleensä kolme paikallista opintopistettä. Lukukausi kestää 16 viikkoa. Kolme Etelä-Korean opintopistettä vastaa kokonaistyömäärältään 5 ECTS-pistettä. Kolmen opintopisteen kurssit sisältävät yleensä kolme luentoa tai seminaaria viikossa.

Etelä-Korean opintopisteet voidaan muuntaa ECTS-pisteiksi myös suhteuttamalla paikallisen tutkinnon kokonaisopintopistemäärä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen seuraavasti:

140 (tutkinnon kokonaisopintopistemäärä Etelä-Koreassa) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite Euroopassa lukuvuotta kohden) / 35 (paikallinen opintopistetavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yksi kurssi eli 3 opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on siten 5,1 ECTS-pistettä.