Apurahat

Apurahoja opintotuen lisäksi

Suurin osa suomalaisista opiskelijoista saa Kelan opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin ja monet korkeakouluista myöntävät apurahoja opiskelijoilleen. Näiden lisäksi rahallista avustusta voi hakea erilaisilta säätiöiltä. Voit hakea avustusta opiskelijavaihtoa varten esimerkiksi oman opintoalasi säätiöiltä ja kulttuuri- tai maakuntarahastoilta.

Ulkomaan opintojen rahoittaminen

Korkeakouluopiskelu on maksullista melkein kaikkialla maailmassa Pohjoismaita lukuun ottamatta. Lukukausimaksut Aasiassa ovat tyypillisesti monin verroin alhaisemmat kuin muissa maanosissa. Tämän lisäksi Asia Exchange on onnistunut neuvottelemaan opiskelijoilleen mahdollisimman edulliset lukukausimaksut. Elinkustannukset Aasiassa ovat Suomeen verrattuna matalat. Myös vuokrat ovat usein suomalaista tasoa edullisempia, mutta majoituksen taso on korkea. Suosittelemme kuitenkin hakemaan erilaisia apurahoja sekä Kelan opintotukea eri kustannusten kattamiseen.

Mistä tietoa apurahoista

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta listaa sivustollaan eri tahoja, joista apurahoja voi hakea. Myös suomenruotsalaisen informaatio- ja kulttuurikeskus Luckanin ylläpitämää fyrk.fi -sivustoa voi käyttää apuna etsinnässä. Kannattaa tutustua myösyliopistojen Aasia-verkoston apurahasivuihin. Asia Exchangen opiskelijoille on myönnetty apurahoja muun muassa Liikesivistysrahastosta, Rotaryjärjestöltä sekä Tellervo ja Juuso Waldenin säätiötä. Apurahoja voi tiedustella säätiöiden lisäksi kunnilta, opiskelijajärjestöiltä sekä yrityksiltä. Usein oma korkeakoulu osaa ohjata oikeiden tahojen suuntaan.

On omista taustoistasi ja tarpeistasi kiinni, minkä suuruista apurahaa anot. Voit tarkistaa esimerkiksi Liikesivistysrahaston sivuilta, minkä suuruisia apurahoja vaihto-opiskelijoille on tyypillisesti myönnetty

Rahoitusvaihtoehtoja

Apurahahakemuksen täyttäminen

Asia Exchange suosittelee käyttämään reilusti aikaa apurahahakemusten suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Vinkkejä hakemuksen kirjoittamiseen voi pyytää myös omasta opintotoimistosta tai kysyä neuvoa opiskelijoilta, jotka ovat hakeneet apurahoja aiemmin. Useimpia apurahoja varten on laadittava opintosuunnitelma, jossa on hyvä kuvailla kursseja joita aiot ottaa ja miten ne tulevat auttamaan sinua tulevaisuudessa. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi hakemukseen kannattaa liittää vapaamuotoinen suosituskirje esimerkiksi opettajaltasi tai työnantajaltasi. Mitä enemmän hakemuksia kirjoitat sitä parempia niistä tulee.

Muita säätiöitä, rahastoja ja rahoitusmahdollisuuksia:

Lisätietoja apurahojen hakemisesta ja mahdollisista liitteistä saat eri säätiöiden kotisivuilta.

Korkeakoulujen apurahat & opintotuki ulkomaille

Valtaosa suomalaisista korkeakouluista myöntää freemover-apurahoja, joita voit hakea lähtiessäsi vaihtoon Asia Exchangen kautta. Apurahahakemukseen kannattaa panostaa ja tehdä tarkka opintosuunnitelma. Voit hyödyntää sivuiltamme löytyviä kurssikuvauksia ja muita tietoja kohdekouluista. Muista myös perustella, miten vaihtoon lähteminen auttaa sinua tulevissa opinnoissasi ja työelämässä.

Apurahahakemukseen täytetään yleensä henkilötietojen lisäksi ainakin tiedot vaihtokohteesta, vaihdon ajankohdasta sekä valitut kurssit. Hakemukseen tulee liittää Asia Exchangen sinulle lähettämä hyväksymiskirje ja tarvittaessa myös sivuiltamme löytyvä opetussuunnitelma (syllabus), jossa kuvataan kurssien sisältö ja niiden suorittamisperusteet. Tiedot kohdeyliopistosta saattavat myös kiinnostaa korkeakouluasi.

Korkeakoulujen apurahat ovat yleensä 400–1 500 EUR. Apurahan suuruuteen vaikuttaa todennäköisesti myös se, haetko apurahaa yhdelle vai kahdelle lukukaudelle. Apurahahakemukset ja vaaditut liitteet ovat korkeakoulukohtaisia, joten tarkemmat tiedot saat oman koulusi kansainvälisten asioiden toimistosta.

Opintotuki ulkomaille

Voit saada Kelasta opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin, mikäli opinnot ovat tutkintoon johtavia tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opintojen tulee olla kokopäiväisiä ja vastata Suomessa tuettavia opintoja. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea voi hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai paperisella lomakkeella.

Opintoraha

Vaihto-opiskelijana olet oikeutettu opintorahaan Asia Exchangen vaihto-ohjelmissa, mikäli opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi ja opinnot etenevät edellytetyllä tavalla.

Jos olet Suomen kansalainen, sinun voi olla mahdollista saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • sinulla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana eli aloitat opinnot alle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet muuttanut asumaan ulkomaille tai
  • sinulla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen, jolloin otetaan huomioon perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat

Opintorahan suuruus 1.8.2017 alkaen on 250,28 EUR/kk.

Asumislisä

Olet oikeutettu asumislisään asuessasi vuokra-asunnossa ulkomaan opintojesi aikana. Asumismenosi eivät vaikuta asumislisän määrään.

Asumislisä on 210 EUR/kk.

Valtion takaama opintolaina

Jotkut opiskelijat rahoittavat vaihto-opiskelujaksonsa pankista anottavan valtion takaaman opintolainan avulla. Opintolainan korot ovat lainoista kaikkein edullisimmat ja sen maksuehdot hyvät. Ennen lainahakemusta pankista, sinun tulee hakea lainatakaus Kelasta.

Lainatakaus on 1.8.2017 alkaen 800 EUR/kk kaikilla ulkomailla opiskelevilla.

Lisätietoa Kelan tuista saat suoraan Kelasta:

http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

 

 

Apurahoja maittain

Jos huomaat apurahoja jakavan yrityksen tai säätiön puuttuvan listauksesta, ehdota meille!

HAE NYT

Saat vahvistuksen jopa päivässä!

LUKUKAUSIMAKSUT AASIASSA

VAIHTO-OPINTOJEN BUDJETOINTI