carbon-footprint-asia-exchange

Teemme maailmasta paremman paikan kompensoimalla hiilijalanjälkesi

Opiskelu ulkomailla edellyttää paljon matkustamista. Pidämme velvollisuutenamme suojella ympäristöä, edistää kestävää kehitystä ja minimoida jokaisen opiskelijamme hiilijalanjälkeä.

Mitä hiilijalanjäljen kompensoiminen tarkoittaa?

Hiilijalanjäljen kompensoiminen tarkoittaa ulkomailla opiskelusta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vaikutusten vähentämistä. Hiilidioksidipäästöt ovat suurin vaikuttaja ilmastonmuutokseen. On tärkeää kompensoida hiilidioksidipäästöjä aina kun se on mahdollista. Teemme yhteistyötä Atmosfairin kanssa, joka rahoittaa hiilidioksidipäästöjen kompensaatiohankkeita ja auttaa meitä tekemään hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista mahdollisimman yksinkertaista.

Atmosfairin tukemat hankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Hankkeiden takana olevat tahot myyvät näitä kompensaatioita rahoittaakseen hankkeitaan ja tehdäkseen niistä kestäviä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämishankkeita on tuhansia, ja pienilläkin muutoksilla nykyisiin tapoihin voi olla valtava vaikutus tulevaisuudessa, olipa kyse sitten kestävästä energiasta tai esimerkiksi veden käytön vähentämisestä. Maapallomme tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen on lähellä sydäntämme sekä osana arvoissamme. Haluamme tuoda sitä myös esiin jokapäiväisessä tekemisessämme.

atmosfair_logo

Miten hiilidioksidipäästöjen kompensoiminen toteutetaan?

Perinteisesti päästövähennyshankkeilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä sitomalla ja tuhoamalla ympäristöön vapautuvia kasvihuonekaasuja. Jotkut hankkeet taas tuottavat energiaa käyttämällä puhtaita, uusiutuvia resursseja, jolloin samaa energiaa ei tarvitse tuottaa fossiilisia polttoaineita käyttäen. Osassa hankkeista keskitytään kasvihuonekaasujen talteenottoon ja varastointiin niiden ilmakehään vapautumisen estämiseksi. Usein hankkeissa käytetään yhtä tai useampaa näistä lähestymistavoista.

Mitä käytännön toimia teemme?

Jokainen opiskelija voi valita, haluaako hän lahjoittaa Atmosfairin hiilidioksidipäästöjä vähentäviin hankkeisiin hakuprosessin aikana. Asia Exchange tuplaa jokaisen opiskelijan lahjoituksen. Jos esimerkiksi päätät lahjoittaa 50 euroa hiilijalanjälkesi kompensoimiseksi, Asia Exchange lisää lahjoitukseen toiset 50 euroa ja lahjoittaa puolestasi 100 euroa. Jokaiselle lahjoittavalle opiskelijalle myönnetään lukukauden aikana todistus hiilijalanjäljen kompensoimiseen osallistumisesta.